Les 8 fases de la teràpia amb EMDR

Les 8 fases del tractament són absolutament necessàries per assegurar un maneig adient dels elements disfuncionals del problema. I totes i cadescuna són importants per completar amb èxit el tractament.

Fem ara un breu resum de les 8 fases per entendre la funció de cadescuna d’elles.

Fase 1

Durant aquest fase us preguntaré sobre el vostre problema, família, escola, professió, desenvolupament i historial mèdic, psicològic i físic. L’objectiu és coneixer el vostre cas per pensar i decidir sobre còm començar el vostre procés terapèutic.
És important que em féu saber si hi ha quelcom important que no us he preguntat durant les entrevistes.

Fase 2

És una fase de preparació i probablement la més important del tractament. Us prepara per assegurar que teniu els recursos necessaris per abordar el problema.
El recursos són les estratègies d’afrontament; còm ens calmem a nosaltres mateixos, còm managem els pensaments, els sentiments i les sensacions corporals perturbadores.
És una fases crucial i pot durar des d’una sessió a tantes com calgui per asegurar-nos que podeu fer front al que surgeixi durant la teràpia. Còm si us preparessiu per moments difícils.
També anirem introduïnt procediments d’EMDR perque us aneu familiaritzant i pugueu preguntar i aclarir tots els dubtes que us puguin surgir. No començarem el reprocessament fins que no estiguem segurs de que estem ben preparats.

Fase 3

És una fase d’avaluació en la que aclarirem el problema sobre el que anem a treballar i triarem el següents elements:
La imatge que ho representa
El que us fa pensar negativament de vosaltres mateixos ara (creença negativa)
Còm us voldrieu veureu a vosaltres mateixos referent a aquesta situación ara (creença positiva)
Les vostres emocions i on es localitzen les sensacions en el vostre cos.
Aprendrèu a mesurar les emocions i la creença possitiva sobre vosaltres mateixos per poder veure junts en quin punt us trobèu en el procés de canviar els vostres pensaments i sentiments respecte vosaltres mateixos i la situación.

Fase 4

És la fase de desensibilització, en la que utilitzarem l’estimulació bilateral per resoldre el problema plantejat i qualsevol material relacionat.
Quan l’esdeveniment triat com diana de treball hagi estat reprocessat passarem a la següent fase.
Sabrem quan continuar gràcies a dues escales:
L’escala d’unitats subjectives de perturbació (SUD), que ens ajuda a mesurar el nivel de perturbació que us provoca el problema, en una escala de 0 a 10, essent 0 gens de perturbació i 10 el màxim de perturbació.
L’escala de validesa de la creença (VOC) ens ajuda a avaluar quan d’aprop estèu del vostre objectiu, en una escala de 1 a 7.
Quan la SUD arriba a 0 i la VOC a 7 sabrem que podem passar a la següent fase.

De vegades aquesta fase avança ràpid i d’altres més lentament, depenent del que necessitèu per resoldre la dificultat.

Fase 5

Que en diem d’instal.lació. Aquí conectem la vostra creença positiva/recurs amb el que quedi del problema passat, amb la finalitat que aquest recurs possitiu s’enllaci amb l’antic problema.

Fase 6

És la de l’examen corporal, i tenim l’oportunitat d’observar si encara queda algún malestar en alguna part del cos, i veure si encara queda algún material relacionat amb el problema.

Fase 7

Junts farem un tancament formal de la sessió ussant un dels vostres recursos perquè us sentíu bé abans d’anar-vos-en.
Si notèu algún malestar o us sentíu desconectats de vosaltres mateixos i/o no estèu segurs del que us esta passant, m’ ho hèu de fer saber per poder ajudar-vos a sentir-vos millor, o si més no que estiguèu centrats en el moment present, abans de marxar de la consulta.

És important saber que quan comencem EMDR obrim una porta al processament del material en el que hem estat treballant. Per això és important que anotèu qualsevol canvi interessant i inusual que passi en qualsevol área de la vostra vida. Estèu actúan de forma diferent? Ha millorat el vostre estat emocional? Estèu fent coses noves o diferents de les habituals?
De vegades, sentirèu que retornèu al vell problema, no és preocupant ja que forma part del processament que estèu fent. Però si tenìu qualsevol preocupació o us sentíu molt perturbats pel que us ve a la ment durant aquest temps, si us plau truquèu-me i fèu-m’ho saber per poder ajudar-vos.

Fase 8

És una fase de re-avaluació i es fa a la sessió següent. Es repassa la información que pugui haver aparegut entre sessions i avaluem de nou el material treballat en la anterior o anteriors sessions.

Deixa un comentari